Streekproductenmarkt Ewsum

Streekproductenmarkt Ewsum

Streekproductenmarkt Ewsum

Streekproductenmarkt Ewsum

Streekproductenmarkt Ewsum

Streekproductenmarkt Ewsum

Correspondentieadres

Burchtstraat 34
9991 AB Middelstum
secretariaat@streekproductenmarktewsum.nl

Marktadres

Oosterburen 1
Middelstum
(Zie onderaan de locatie op de kaart)

Parkeren

Op het borgterrein van Ewsum zijn auto’s niet toegestaan. U dient te parkeren op het parkeerterrein aan de overzijde van de weg.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Stuur een e-mail naar: promotie@streekproductenmarktewsum.nl

Informatie voor de website leveren

Stuur een e-mail naar: info@streekproductenmarktewsum.nl

Lokatie markt

De lokatie van Borgterrein Ewsum is te zien op de kaart hieronder. Deze kaart kunt u met de muis interactief aanpassen. Het muiswieltje kan gebruikt worden om in- en uit te zoomen. De muis zelf kan in combinatie met een ingedrukte linker muisknop worden gebruikt om het kaartbeeld te verslepen.

Privacy verklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt o.a. in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daarmee doen, hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te laten wijzigen of verwijderen.

De streekproductenmarkt Ewsum te Middelstum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
De streekproductenmarkt Ewsum verwerkt enkel gegevens van onze standhouders en nieuwsbriefabonnees. De volgende gegevens van standhouders worden door ons verwerkt.

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mail

Voor de nieuwsbrief en in de formulieren worden de volgende gegevens verwerkt:

  • E-mailadres

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
De streekproductenmarkt Ewsum neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de streekproductenmarkt Ewsum) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
De streekproductenmarkt Ewsum bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De streekproductenmarkt Ewsum bewaart deze gegevens zolang er een overeenkomst is tussen de desbetreffende personen (standhouders en nieuwsbriefabonnees) en de stichting. Daarna worden de gegevens verwijderd uit het administratiesysteem, waarbij opgemerkt dient te worden dat uitsluitend mogelijk is wanneer dit niet in strijd is met wettelijk vastgelegde (fiscale) bewaarplicht.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
De streekproductenmarkt Ewsum verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De streekproductenmarkt Ewsum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES
De streekproductenmarkt Ewsum gebruikt alleen technische/functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast gebruiken we analytische cookies (Google Analytics). Deze maken geen inbreuk op jouw privacy want IP-adressen worden geanonimiseerd en gegevens worden niet gedeeld met Google. Je kunt jouw cookie-instellingen wijzigen of je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de streekproductenmarkt Ewsum en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@streekproductenmarktewsum.nl. De streekproductenmarkt Ewsum wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

FOTOBELEID
Met regelmaat publiceert de streekproductenmarkt Ewsum foto’s van activiteiten op de website en op social media. Op verzoek kunnen foto’s van digitale media worden verwijderd. Je kunt dit verzoek indienen via secretariaat@streekproductenmarktewsum.nl.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
De streekproductenmarkt Ewsum neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Tevens versturen wij jouw gegevens via een beveiligde (SSL) internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretariaat@streekproductenmarktewsum.nl of persoonlijk met het bestuur van de streekproductenmarkt Ewsum.

VRAGEN
Heb je vragen over dit privacy statement? Neem dan contact op met:

Streekproductenmarkt Ewsum
Burchtstraat 34
9991 AB Middelstum
secretariaat@streekproductenmarktewsum.nl

 

Markten in 2024
  • 27 juli (Vakantiemarkt)
  • 24 augustus (Zomermarkt)
  • 28 september (Herstmarkt)